بستن
FA EN AR RU FR

اسامی داوطلبین تایید صلاحیت شده نهایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان

 

اسامی داوطلبین تایید صلاحیت شده نهایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان

رویت لیست نهایی داوطلبین تایید صلاحیت شده انتخابات شورای صنفی دانشجویان

داوطلبین گرامی جهت دریافت کمک هزینه تبلیغات به دفتر انتشارات بازارچه دانشگاه مراجعه نمایند. تاریخ شروع تبلیغات از ساعت 8 صبح روز 28 اردیبهشت تا ساعت 21 روز 30 اردیبهشت فقط در اماکن مشخص شده است.

 

**************
دانشجویانی که اسامی آنان در لیست اولیه نیست می توانند اعتراض خود را به صورت کتبی در روز چهارشنبه مورخ 98/2/25 حداکثر تا ساعت 12 ظهر به ساختمان مرکزی، دفتر معاونت دانشجویی تحویل دهند.

 

 

 

 

 

لیست اولیه:

حوزه مرکزی

دانشکده تربیت بدنی

دانشکده های علوم پایه و ریاضی

دانشکده منابع طبیعی

دانشکده فنی شرق گیلان

خوابگاه پسران

خوابگاه دختران

 

آدرس کوتاه :