بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه انتخابات هیأت ممیزه "ویژه اعضای هیأت علمی"

اطلاعیه انتخابات هیأت ممیزه "ویژه اعضای هیأت علمی"


اطلاعیه انتخابات هیأت ممیزه "ویژه اعضای هیأت علمی"

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی:

با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات هیات ممیزه و کمیسیونهای تخصصی دانشگاه، خواهشمند است جهت کسب اطلاع از روند ارائه درخواست به سامانه اتوماسیون اداری خود (ERP)  (نامه معاونت آموزشی دانشگاه)  مراجعه نمایید.

آدرس کوتاه :