بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای جدید شورای صنفی دانشجویان معرفی شدند

اعضای جدید شورای صنفی دانشجویان معرفی شدند


اعضای جدید شورای صنفی دانشجویان معرفی شدند

مراسم تکریم از تلاشهای اعضای سابق شورای صنفی دانشجویان و معارفه اعضای جدید این شورا در حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه برگزار شد.
دکتر حسین افراخته معاون دانشجویی دانشگاه در این مراسم، شورای صنفی دانشجویان را تشکلی مهم و تاثیر گذار در جهت پیگیری خواسته های قانونی دانشجویان در زمینه امور صنفی و رفاهی دانست و بر ضرورت تعامل این شورا با بدنه مدیریتی دانشگاه به ویژه معاونت دانشجویی تاکید کرد.
در انتهای این مراسم از تلاش های اعضای پیشین شورای صنفی دانشجویان تقدیر به عمل آمد.

شایان ذکر است در انتهای این مراسم برادران موسی نژاد(دانشکده فنی مهندسی شرق) پورمحمد(دانشکده منابع طبیعی) عرب(دانشکده علوم پایه و ریاضی) و خواهران جاوری(سایت مرکزی) آقاجان نژاد(خوابگاه خواهران) به عنوان اعضای جدید شورای صنفی معارفه شدند و  ژاله آقاجان نژاد با حداکثر آرای اعضای جدید شورای صنفی نیز به عنوان دبیر کل موقت این شورا انتخاب شد.

آدرس کوتاه :