بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای شورای منتخب کارمندان دانشگاه گیلان مشخص شدند

اعضای شورای منتخب کارمندان دانشگاه گیلان مشخص شدند


اعضای شورای منتخب کارمندان دانشگاه گیلان مشخص شدند

سومین دوره انتخابات شورای منتخب کارمندان دانشگاه گیلان با حضور اعضای 44 نفر از منتخبین مرحله اول از واحدهای مختلف دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم 20 نفر از کارمندان داوطلب در انتخابات شورای منتخب به ارائه رئوس برنامه های کاری خود پرداختند و پس از رای گیری پنج نفر به عنوان اعضای اصلی و دو نفر هم به عنوان اعضای علی البدل به شرح زیر انتخاب شدند.

اعضای اصلی

- مهرداد محمدی               
- میثم فلاح                             
- حمیدرضا رستگارمنش                             
- صدیقه مرادی

- اکبر حاجی محمدی

 

اعضای علی البدل

- زهرا فره وشی

- محمدابراهیم ذاکری         


 

آدرس کوتاه :