بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیأت رئیسه

اعضای هیأت رئیسه


اعضای هیأت رئیسه

1- رئیس دانشگاه دکتر احمد رضی

2- معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دکتر فرهاد شیرینی

3- معاون پژوهشی و فناوری دکتر ضیاء الدین میرحسینی

4- معاون دانشجویی دکتر علی باستی

5- معاون فرهنگی و اجتماعی دکتر فاطمه کریمی

6- معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع دکتر حسن قلی زاده

7- مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری حجت الاسلام و المسلمین دکتر بصیری

آدرس کوتاه :