بستن
FA EN

اعلام اسامی نهایی منتخبین شورای صنفی

 

اعلام اسامی نهایی منتخبین شورای صنفی

به اطلاع می رساند پس از برگزاری انتخابات شورای صنفی در تاریخ 31 اردیبهشت و دریافت گزارشات و شکایات از نحوه برگزاری انتخابات و وقوع تخلف، پس از تشکیل کارگروه بررسی تخلفات بر اساس مصوبه کمیته نظارت، اسامی نهایی منتخبین سه حوزه مرکزی، خوابگاه پسران و خوابگاه دختران به شرح زیر اعلام می گردد:
1- صندوق آرای خوابگاه پسران به دلیل وقوع تخلفات و عدم رسیدن تعداد منتخبین به حد نصاب حذف و تاریخ انتخابات مجدد این صندوق متعاقباً اعلام خواهد شد.
2- صندوق آرای خوابگاه دختران و حوزه مرکزی پس از اعمال نتایج بررسی کارگروه نیز به شرح ذیل اعلام می گردد.
3- صحت انتخابات حوزه های منابع طبیعی، شرق گیلان، علوم پایه و ریاضی و تربیت بدنی مورد تایید می باشد.

 

مرکزی

دختران

آدرس کوتاه :