بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعلام نتایج نهایی فراخوان جذب هیأت علمی (بهمن 1398)

اعلام نتایج نهایی فراخوان جذب هیأت علمی (بهمن 1398)


اعلام نتایج نهایی فراخوان جذب هیأت علمی (بهمن 1398)

نتایج نهایی فراخوان جذب هیأت علمی (بهمن 1398) دانشگاه گیلان اعلام شد.

متقاضیانی که نسبت به نتیجه معترض می باشند، می توانند اعتراض خود را حداکثر به مدت ۱ ماه (از تاریخ 1399/04/01 تا 1399/05/01) به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه تحویل نمایند.

 

 

آدرس کوتاه :