بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخاب طرح دانشگاه گیلان در فراخوان آکادمی علوم چین

انتخاب طرح دانشگاه گیلان در فراخوان آکادمی علوم چین


انتخاب طرح دانشگاه گیلان در فراخوان آکادمی علوم چین

بر اساس نتیجه فراخوان برنامه های پژوهشی مشترک آکادمی علوم چین (CAS) و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) سال 2020 ، طرح مشترک دانشگاه های گیلان، صنعتی اصفهان و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با موسسه اکولوژی و جغرافیای شین جیان چین با عنوان " همایش مشترک مدیریت منابع اب و  سازگاری اکوسیستم با شرایط تغییر اقلیم" مورد تایید قرار گرفته است.

هزینه های برگزاری این برنامه بین المللی که با محوریت مدیریت منابع آب در سال 2020 در شهر ارومچی کشور چین برگزار می گردد، بصورت مشترک توسط CAS‌  و INSF‌ پوشش داده  می شود.

آکادمی علوم چین بالاترین موسسه آکادمیک و همچنین مرکز پژوهشی جامع علوم در کشور چین است. رویکرد این آکادمی، تعیین خط مشی ها و هدفمند کردن تحقیقات علمی، آموزشی و تربیت نیروی متخصص و بازسازی مراکز علمی تحقیقاتی است. این آکادمی دارای 6 بخش آکادمیک، 108 مرکز تحقیقاتی و 430 شرکت دانش بنیان است.

 

آدرس کوتاه :