بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان به عنوان عضو هیأت مدیره انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران

انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان به عنوان عضو هیأت مدیره انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران


انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان به عنوان عضو هیأت مدیره انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران

دکتر منصور افشار محمدیان، دانشیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان، در انتخابات اخیر مجمع عمومی فیزیولوژیست های گیاهی کشور (10 شهریور 1400)، به عنوان عضو اصلی هیات مدیره "انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران" انتخاب شد. انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران در سال 1388 تاسیس شد و دارای رتبهB  در رتبه بندی وزارت علوم می باشد.
روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تبریک این انتخاب برای ایشان آرزوی موفقیت می نماید.

 

آدرس کوتاه :