بستن
FA EN AR RU FR CHI

اهداف حقوقی

اهداف حقوقی


اهداف حقوقی

تدوین و تنظیم سیاست‌های راهبردی از طریق اولویت بندی ارتقاء فعالیتهای دفتر ؛

گسترش در جهت بهینه سازی زیر ساخت های تشکیلاتی دفتر ؛

توسعه و تجهیز و به روز رسانی امکانات فیزیکی و نرم افزاری دفتر؛

توانمند سازی علمی همکاران دفتر به منظور افزایش کارایی و اثربخشی ؛

افزایش سطح دانش حقوقی کارکنان دانشگاه با هدف قانونمندی فعالیتهای گوناگون واحدهای زیر مجموعه دانشگاه؛

جمع آوری و ساماندهی مقررات ومصوبات و ضوابط داخلی دانشگاه به منظور اطلاع رسانی صحیح و تسهیل دسترسی و استفاده کاربران ؛

مستند سازی و تحدید حدود املاک دانشگاه؛

گسترش و تقویت تعامل و همکاری با واحدهای دانشگاه؛

ایجاد زمینه مناسب به منظور راه اندازی مرکز مشاوره حقوقی اعضای هیئت علمی،کارکنان و دانشجویان با هدف ارائه خدمات حقوقی ارزان،در محیطی امن ودرآمدزایی؛

افزایش تعامل و همکاری از طریق تبادل اطلاعات با دفاتر حقوقی ،

افزایش ضریب موفقیتهای دانشگاه در امور مختلف و به ویژه تمامی دعاوی دستگاههای اجرایی،مراجع قضایی و اداری و موسسات و نهادهای دولتی و غیر دولتی

آدرس کوتاه :