بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین نشست شورای دانشگاه گیلان در سال 1400 با حضور معاونین ، مدیران دانشگاه و روسای دانشکده ها

اولین نشست شورای دانشگاه گیلان در سال 1400 با حضور معاونین ، مدیران دانشگاه و روسای دانشکده ها


اولین نشست شورای دانشگاه گیلان در سال 1400 با حضور معاونین ، مدیران دانشگاه و روسای دانشکده ها

آدرس کوتاه :