بستن
FA EN AR RU FR

اولین نشست هماهنگی معاونین و روسای کمیته های برگزاری پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور

اولین نشست هماهنگی معاونین و روسای کمیته های برگزاری پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور