بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین نشست هماهنگی معاونین و روسای کمیته های برگزاری پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور

اولین نشست هماهنگی معاونین و روسای کمیته های برگزاری پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور


اولین نشست هماهنگی معاونین و روسای کمیته های برگزاری پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور

آدرس کوتاه :