بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین همایش ملی دستاوردهای چهل سالگی دفاع مقدس

اولین همایش ملی دستاوردهای چهل سالگی دفاع مقدس


اولین همایش ملی دستاوردهای چهل سالگی دفاع مقدس - ۵ اسفند ۱۳۹۹

زمان برگزاری: 5 اسفند 1399 
 
دبیر علمی: دکتر مهدی هدایتی شهیدانی 
دبیر اجرایی: آقای علی اکبر حسین‌خواه 
 
اهداف برگزاری همایش:
ـ کالبد شکافی مدیریت 8 سال دفاع مقدس و ارایه راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات و تنگناهای کشور 
ـ انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان
- رصد دستاوردهای همه جانبه 8 سال دفاع مقدس
 

 

آدرس کوتاه :