بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین همایش ملی نهج البلاغه و زبان‌شناسی

اولین همایش ملی نهج البلاغه و زبان‌شناسی


اولین همایش ملی نهج البلاغه و زبان‌شناسی - 10 مهر 1399

 

زمان برگزاری: 10 مهر 1399

ایمیل: conf@ierf.ir

 

دبیر علمی: دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی

دبیر اجرایی: دکتر فرهاد رجبی، دکتر احمد محمدی‌نژاد پاشاکی

 

محورهای همایش:

- نهج‌البلاغه و بررسی ترجمه‌های آن:

 • بررسی ترجمه‌ها از نگاه نقد صرفی و نحوی
 • سیر تطبیقی ترجمه‌های نهج‌البلاغه
 • بررسی ترجمه ها از نگاه نقد صرفی و نحوی
 • سیر تطبیقی ترجمه های نهج البلاغه
 • روش‌شناسی ترجمه‌های موضوعی در نهج‌البلاغه
 • سبک‌شناسی ترجمه‌های نهج البلاغه
 • سیر تاریخی ترجمه نهج‌البلاغه

- نهج البلاغه و نظریه‌های ادبی:

 • بررسی موسیقی در نهج البلاغه
 • بلاغت در نهج البلاغه
 • خوانش نشانه‌شناسی نهج البلاغه
 • معنایابی لغوی و ریشهیابی واژه ها در نهج البلاغه
 • معناشناسی نهج البلاغه
 • بینامتنیت در نهج البلاغه
 • سبک شناسی کلام امیرالمومنان علیه اسلام

- نهج‌البلاغه و ادبیات تطبیقی:

 • تاثیر پذیری متون فارسی و عربی از نهج البلاغه
 • تاثیر پذیری ادبیات تعلیمی از نهج البلاغه
 • تاثیر پذیری هنرهای نمایشی از نهج البلاغه
 • تاثیر پذیری ادبیات عرفانی از نهج البلاغه

- نماد و نهج البلاغه:

 • نمادهای مذهبی در نهج البلاغه
 • نمادهای تجسمی در نهج البلاغه
 • نمادهای ادبی در نهج البلاغه

- مفهوم‌شناسی نهج البلاغه:

 • مدیریت از نگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه
 • نهج البلاغه و سبک زندگی
 • زمامداران و مردم در سیره امام (ع)

و دیگر موضوعات مرتبط ...

آدرس کوتاه :