بستن
FA EN

ایزو 22000 ، الزام اجتناب‌ناپذیر در تجارت بین‌المللی و عامل حیاتی برای شرکت‌های غذایی

ایزو 22000 ، الزام اجتناب‌ناپذیر در تجارت بین‌المللی و عامل حیاتی برای شرکت‌های غذایی


ایزو 22000 ، الزام اجتناب‌ناپذیر در تجارت بین‌المللی و عامل حیاتی برای شرکت‌های غذایی

محمد موقتی مقدم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت از دانشکده پردیس دانشگاه گیلان، با استفاده از دو عامل عملکرد عملیاتی و عملکرد کسب و کار به بررسی تأثیر استقرار ایزو ۲۲۰۰۰ بر بهبود عملکرد شرکت های دارنده گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زیر نظر دکتر محمدعلی ولی پور و دکتر محسن اکبری  به ترتیب به عنوان استاد راهنما و استاد مشاور پرداخته است.
موقتی مقدم  بهداشت و ایمنی مواد غذایی را به عنوان یک اصل مهم برای جلوگیری از مبتلا شدن انسان به بیماری‌ها و نیز حفظ محیط از نظر آلودگی در نظر گرفته و بیان می دارد: هر ساله میلیون‌ها نفر از مردم سراسر جهان از بیماری‌های قابل انتقال از طریق غذا رنج می‌برند که این موضوع به عنوان یکی از مشکلات شایع در تمام جهان شناخته می‌شود. از این رو در حوزه غذا برای بهبود از سال 2005 ایزو 22000 مورد استفاده قرار گرفته است.
در این تحقیق بیان می شود که استاندارد مذکور به دلیل اهمیت ایمن بودن غذا در همه قسمتهای زنجیره تأمین " از زمین کشاورزی تا چنگال غذاخوری " با پذیرش رو به افزایشی در طی چند سال اخیر روبرو بوده و به طور ضمنی به یک الزام اجتناب‌ناپذیر در تجارت بین‌المللی تبدیل و به عنوان یک عامل حیاتی برای شرکت‌های غذایی در ایران و اکثر کشورهای جهان مطرح گردیده است.
این دانش آموخته دانشگاه گیلان ، برای انجام تحلیل های لازم از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری نسل دوم، حداقل مربعات جزئی(PLS)  استفاده نموده و جامعه ی آماری این پژوهش را از سازمانهای فعال در صنایع غذایی در سطح استان گیلان که موفق به اخذ ایزو 22000 شده اند، تشکیل داده است و از بین سازمانهای موجود با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، شرکت هایی انتخاب شدند که تعداد آنها به 32 شرکت می رسید. عامل استقرار ایزو 22000 از سه عامل پیاده سازی رویه ها، تعهد سازمانی و برنامه ریزی برای اخذ گواهی ایزو تشکیل‌ شده است.

 

           

           


 

آدرس کوتاه :