بستن
FA EN AR RU FR

بازديد وزير محترم علوم

بازديد وزير محترم علوم

حضور مقام عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در دانشگاه گيلان بازديد از دانشکده علوم پايه
آدرس کوتاه :