بستن
FA EN AR RU FR CHI

بررسی تاثیر تمرینات تعادلی- اصلاحی بر عملکرد حرکتی دانش آموزان کم توان ذهنی

بررسی تاثیر تمرینات تعادلی- اصلاحی بر عملکرد حرکتی دانش آموزان کم توان ذهنی


بررسی تاثیر تمرینات تعادلی- اصلاحی بر عملکرد حرکتی دانش آموزان کم توان ذهنی

تحرک و فعالیت ورزشی در افراد کم توان ذهنی در مقایسه با افراد سالم کمتر است و این موضوع آن ها را در معرض خطر ناتوانی های حرکتی و جسمانی قرار دهد. لذا جذب این افراد به فعالیت ورزشی می تواند خطرات فوق را کاهش دهد.

حمید ذوالقدر دانش آموخته رشته حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه گیلان زیر نظر  اساتید دانشگاه گیلان دکتر پریسا صداقتی و دکتر  حسن دانشمندی به بررسی تاثیر تمرینات تعادلی- اصلاحی بر عملکرد حرکتی دانش آموزان کم توان ذهنی دارای اختلال هماهنگی  پرداخته است..

کم توانی ذهنی یکی از عمده‌ترین مسائل جوامع بشری است و حدود ۳ درصد از جمعیت را به خود اختصاص می‌دهد کودکان   کم توان ذهنی آموزش پذیری کمتری نسبت به سایر کودکان دارند و یکی دیگر از مشکلات افراد کم توان ذهنی بی تحرکی می باشد که همین عامل باعث افزایش ناهنجاری های اسکلتی عضلانی در این گروه می شود که نیازمند استفاده از تمرینات مناسب جهت جلوگیری و اصلاح این گونه ناهنجاری می باشد.

افراد کم توان ذهنی به گوشه گیری گرایش دارند و به ندرت در برنامه های گروهی و ورزشی شرکت می‌کنند که این عدم تحرک و انزواطلبی آن‌ها را به طور قابل ملاحظه‌ای در خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن قرار می‌دهد .

برای افراد کم توان ذهنی حفظ قدرت و استقامت عضلانی و یا تعادل پویا برای دستیابی به زندگی بهتر و استقلال عملکردی مهم است. توانایی حفظ زندگی مستقل عامل مهمی برای افراد کم توان ذهنی است. با توجه به اینکه کم توان ذهنی درمان شدنی نیست کار اصلی در مورد این دسته از بیماران توانبخشی و آموزش آنهاست.

ذوالقدر به بررسی تاثیر تمرینات منتخب تعادلی- اصلاحی و عملکرد حرکتی در افراد کم توان ذهنی دارای اختلال هماهنگی رشدی پرداخت. در این تحقیق  ۲۳ نفر از دانش آموزان پسر کم توان که دارای اختلال هماهنگی رشدی بودند به مدت ۸ هفته و هر هفته سه جلسه به انجام تمرینات تعادلی اصلاحی پرداختند.

 نتایج این تحقیقات حاکی از آن بود که تفاوت معناداری بین تعادل ایستا ، انعطاف پذیری، تعادل پویا، سرعت راه رفتن ، استقامت عضلانی ، قدرت و هماهنگی عضلانی و انحنای ستون فقرات بین گروهی که تمرین می‌کردند با گروه کنترل وجود داشت.

 نتایج تحقیق نشان داد که هشت هفته تمرینات منتخب تعادلی اصلاحی می‌تواند باعث بهبود عملکرد حرکتی در دانش آموزان کم توان ذهنی دارای اختلال هماهنگی رشدی شود لذا به مربیان و معلمین ورزش توصیه می‌شود از این تمرینات جهت بهبود عملکرد حرکتی دانش آموزان کم توان ذهنی استفاده کنند.

آدرس کوتاه :