بستن
FA EN AR RU FR CHI

بررسی رابطه نگرش فعالیت بدنی والدین با میزان فعالیت بدنی فرزندان

بررسی رابطه نگرش فعالیت بدنی والدین با میزان فعالیت بدنی فرزندان


 

بررسی رابطه نگرش فعالیت بدنی والدین با میزان فعالیت بدنی فرزندان

فعالیت بدنی از جمله امور سودمند جهت تأمین زندگی سالم در طول زندگی کودکان است و همواره باید بخشی از زندگی فرد و خانواده باشد. فعالیت بدنی منظم می­تواند منجر به حفظ و توسعه سلامتی شود.

ایوب بهروزی دانش آموخته رشته کارشناسی ارشد تربیت بدنی با راهنمایی  دکتر رحیم رمضانی نژاد رابطه نگرش و میزان فعالیت بدنی والدین با نگرش و میزان فعالیت بدنی فرزندان را مورد ارزیابی قرار داد.

وی در این تحقیق دست یافته است که فعالیت­های بدنی سبب بهبود عملکرد ذهنی می‌شوند و شیوه زندگی کم­تحرک در رشد و گسترش روند چاقی و اضافه وزن ‌تأثیر­گذار است. طبق پژوهش­های انجام گرفته، در ایران بیش از ۷۰ درصد مردم فعالیت بدنی کافی ندارند و  فقط در شهر تهران بیش از ۸۰ درصد مردان هیچگونه فعالیت بدنی ندارند و مطالعات راجع به نگرش افراد مختلف جامعه در مورد فعالیت بدنی در این تحقیق نشان دهنده اهمیت این موضوع در توسعه و ترویج برنامه­های فعالیت بدنی در بین آحاد جامعه است.

بهروزی در این پایان نامه بیان می­کند اگر برنامه‌ریزی تربیت بدنی به گونه‌ای باشد که افراد جامعه در هر سطح  و شرایطی که هستند از اهمیت تربیت بدنی و نقش آن در رشد سلامتی جامعه آگاهی یابند بالطبع به ارزش حقیقی و اهمیت موضوع پی خواهند برد و آنگاه اثرات و نتایج مطلوب آن با اجرای درست برنامه های هدفمند در اجتماع نمایان خواهد شد.

این دانش آموخته دانشگاه گیلان نقش والدین را به مثابه عاملی مثبت بر نگرش دانش آموزان جهت شرکت در فعالیت­های بدنی از طریق حمایت‌ها و تشویق­ها و فراهم آوردن فرصت­ها و حتی مشارکت خود والدین در این فعالیت‌ها، روشن ارزیابی نموده و تاکید دارد، والدین نقش بسیار مهمی در آمادگی بدنی و تشویق دانش آموزان به فعالیت‌های بدنی ایفا می­کنند. وضعیت تشویق گروه‌های مختلف برای شرکت نوجوانان در ورزش نشان می‌دهد که والدین و اعضای خانواده ۴۹ درصد ، افراد فامیل ۲۷ درصد و دوستان ۱۶ درصد نقش داشتند. یافته­های ایوبی نشان می‌دهد نقش والدین در مشارکت ورزشی دانش آموزان بیشتر از سایر گروه­ها است و همچنین تحقیقات نشان داده است که بین سطح تحصیلات و نگرش مادر نسبت به فعالیت بدنی با الگوی فعالیت بدنی فرزندانشان رابطه معناداری وجود دارد. بدین صورت که مادران با سطح تحصیلات بالاتر به دلیل آگاهی و نگرش مثبت نسبت به مزایای فعالیت بدنی، زمینه انجام فعالیت بدنی را بیشتر از سایرین برای فرزندان خود فراهم می­کنند. . مقایسه سطح فعالیت بدنی نشان داد که فعالیت بدنی پدران بیشتر از مادران و فعالیت بدنی دانش‌آموزان پسر بیشتر از دانش‌آموزان دختر است ضمنا نگرش دانش آموزان پسر نسبت به تربیت بدنی از نگرش دانش آموزان دختر نسبت به فعالیت بدنی مثبت­تر است . در حالی که نگرش مادران نسبت به فعالیت بدنی از نگرش پدرانشان به فعالیت بدنی مثبت‌تر بود. بنابراین به نظر می­رسد که میزان فعالیت بدنی والدین بیشتر از نگرش آنها می‌تواند به نگرش و میزان فعالیت بدنی فرزندان مرتبط باشد.

دانشگاه گیلان با دارابودن اساتید متخصص تربیت بدنی و علوم ورزشی و پزوهشگران بنام در این زمینه آمادگی دارد تا با همکاریهای علمی با سازمان های آموزش و پرورش و تربیت بدنی به گسترش فعالیتهای ورزشی و اشاعه آن در فرهنگ خانواده ها به جهت سلامت بیشتر باشد.

آدرس کوتاه :