بستن
FA EN AR RU FR CHI

برنامه های فرهنگی در ایام ا... دهه فجر

برنامه های فرهنگی در ایام ا... دهه فجر


برنامه های فرهنگی در ایام ا... دهه فجر

1- نشست علمی «انقلاب اسلامی در آیینه داوری نظریه پردازان داخلی و خارجی» در تاریخ 95/11/17 ساعت 10 صبح - اتاق شورای دانشکده ادبیات و علوم انسانی 2- حضور مهندس فاروقی عضو هیأت علمی گروه معماری در برنامه مهتاب شبان شبکه باران استان گیلان با عنوان ویژگی های هنر اسلامی در معماری شهری - چهارشنبه 6 بهمن ماه - ساعت 21:30 3- تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمان های شهدا - چهارشنبه 13 بهمن ماه قبل از نماز ظهر در محل مزار شهدای گمنام دانشگاه 4- جشنواره پژوهش های برتر در حوزه انقلاب
آدرس کوتاه :