بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری اولین دوره جشنواره سراسری قرآن کریم ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

برگزاری اولین دوره جشنواره سراسری قرآن کریم ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر


اولین دوره جشنواره سراسری قرآن کریم ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های سراسر کشور در دو بخش حفظ (آزمون کتبی) و تلاوت تحقیق و ترتیل (صوتی و تصویری) در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز یکشنبه مورخ ۹۴/۱۰/۶ برگزار و سپس به اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم جهت داوری و انتخاب نفرات برتر و شرکت آنها جهت مسابقات کشوری ارسال گردید.

700

آدرس کوتاه :