بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری دوره‌های بهبود مدیریت ویژه کارشناسان

برگزاری دوره‌های بهبود مدیریت ویژه کارشناسان


برگزاری دوره‌های بهبود مدیریت ویژه کارشناسان

به استحضار می رساند دوره آموزشی بهبود مدیریت برای کارشناسان محترم دانشگاه، به شرح جدول ذیل برگزار خواهد شد.

ردیف نام درس نام مدرس تاریخ برگزاری ساعت برگزاری
1 مدیریت خدمات  دکتر رحیم صفوی 1400/6/20 8/15 الی 9/45
2 مدیریت قراردادها و پروژه ها شهریار مرادی بخش 1400/6/21 "
3 تعهد سازمانی و رضایت شغلی  دکتر آل طه 1400/6/22 "
4 کاربرد فناوری اطلاعات  دکتر رزاقی 1400/6/23 "
5 مدیریت بهره وری دکتر محمد رضا زمانی 1400/6/24 "
6 حقوق اداری  دکتر رضا پرستش 1400/6/27 "
7 توانمندسازی منابع انسانی دکترسید حسن آل طه 1400/6/28 "
8 مباتی مدیریت و رهبری در سازمان

دکترسید حسن آل طه

1400/6/29 "
9 رفتار شهروند سازمانی  دکتر قاسمی 1400/6/30 "
10 مهارت های نفوذ و تاثیرگذاری  دکتر سلمان عیوضی نژاد 1400/6/31 "

 

آدرس سامانه:  https://Lms.guilan.ac.ir

آدرس راهنمای سامانه (به همراه نرم افزار های مورد نیاز)

https://elearning.guilan.ac.ir/stsff

adobe-connect

کارشناسانی که تاکنون دردوره های بهبود مدیریت شرکت نکرده اند، می توانند در این دوره مشارکت نمایند.
کارشناسانی که تا پایان سال 99 در این دوره ها شرکت کرده اند، مجاز نیستند در این دوره شرکت نمایند.
کارشناسانی که ساعت دوره آموزشی بهبود مدیریتشان به 40 ساعت نرسیده، می توانند با انتخاب ، در این دوره شرکت نمایند.

آموزش کارکنان دانشگاه

آدرس کوتاه :