بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری دوره های معرفتی دانش افزایی

برگزاری دوره های معرفتی دانش افزایی


برگزاری دوره های معرفتی دانش افزایی

با توجه به شرایط کنونی و لزوم رعایت توصیه های بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، سامانه آموزش مجازی نهاد دانشگاه گیلان جهت ارائه دوره ها به صورت غیر حضوری و 24 ساعته طراحی شده است. در حال حاضر 12 دوره از مجموعه دوره های این سامانه با عنوان دانش افزایی اساتید پس از مراجعه به آدرس زیر و ثبت نام، در دسترس اعضای محترم هیأت علمی قرار دارد.


https://ec.nahad.ir/index.php/samen/homepage/?siteid=159

هر یک از اعضای محترم هیأت علمی می توانند به انتخاب خود در دوره های موجود شرکت نموده و در پایان هر دوره از سامانه گواهی دریافت نمایند. با توجه به امکان صدور گواهی معرفتی دانش افزایی تا سقف 8 ساعت، شرکت کنندگان در این دوره ها می بایست فایل گواهی های دریافتی از سامانه را تا پایان شهریور ماه از طریق اتوماسیون اداری به آقای محمد فریدونی (معاون مدیر امور آموزشی) ارسال نمایند. لازم به ذکر است برای صدور گواهی معرفتی دانش افزایی شرکت در حداقل 4 ساعت از دوره های ارائه شده الزامی است.

بدیهی است که برای آن دسته از گواهی های ارسالی با مجموع کمتر از 4 ساعت، گواهی معرفتی دانش افزایی صادر نخواهد شد و

همچنین برای آن دسته از گواهی های ارسالی با مجموع بیشتر از 8 ساعت،  تنها تا سقف 8 ساعت گواهی معرفتی دانش افزایی صادر می گردد.

آدرس کوتاه :