بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و موسسات عالی کشور

برگزاری دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و موسسات عالی کشور


برگزاری دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و موسسات عالی کشور

دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و موسسات عالی کشور روزهای 96/1/29 و 96/1/30 در تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی و اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه گیلان برگزار گردید. در این دوره از مسابقات تعداد ۸ نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه گیلان، ۵ نفر دانشجوی دختر و۳ نفر دانشجوی پسر در رشته های تلاوت تحقیق، تلاوت ترتیل و صحیح خوانی شرکت نمودند. همچنین عده ای دیگر از دانشجویان در آزمون کتبی شرکت نمودند.
آدرس کوتاه :