بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری نشست بین المللی Ponto-Caspian Stratigraphy and Geochronology

برگزاری نشست بین المللی Ponto-Caspian Stratigraphy and Geochronology


برگزاری نشست بین المللی Ponto-Caspian Stratigraphy and Geochronology

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با همکاری دانشگاه گیلان و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نشست بین المللی Ponto-Caspian Stratigraphy and Geochronology با محوریت زمین شناسی و زمین باستان شناسی حوزه دریای خزر از تاریخ 19 تا 25 مهر ماه 1398 برگزار می نماید. محققان و پژوهشگرانی از کشورهای آذربایجان، استرالیا، اوکراین، ترکیه و روسیه در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. این نشست شامل بازدیدهای میدانی از ساختارهای زمین شناسی مناطقی در استان گیلان خواهد بود.

آدرس کوتاه :