بستن
FA EN

برگزاری نشست علمی "استعاره و شناخت"

برگزاری نشست علمی "استعاره و شناخت"

انجمن های علمی دانشجویی علوم اجتماعی، مغز و شناخت  و دفتر انجمن جامعه شناسی نشست علمی "استعاره و شناخت" را در دانشگاه گیلان برگزار می نمایند.

سخنرانان

ـ دکتر محمد امین صراحی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان
ـ دکتر شایسته موسوی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

ـ دکتر علی یعقوبی عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

زمان : چهارشنبه 28 فروردین ماه 98  ـ ساعت 11 الی 13

مکان : تالار حکمت دانشگاه گیلان