بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری نشست مشترک مدیران دانشگاه و مدیران بانک تجارت استان

برگزاری نشست مشترک مدیران دانشگاه و مدیران بانک تجارت استان


برگزاری نشست مشترک مدیران دانشگاه و مدیران بانک تجارت استان

نشست مشترک مدیران دانشگاه و مدیران بانک تجارت استان با حضور رئیس دانشگاه گیلان و مدیر شعب بانک تجارت استان برگزار شد.

در این نشست طرفین بر همکاری بیش از پیش میان طرفین تأکید کردند و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- توسعه و ارتقاء عملکرد بانک نسبت به دانشگاه گیلان
- افزایش سقف وام پرداختی به دانشگاهیان
- افزایش تعداد وامها برای سرعت بخشیدن در پرداخت به همکاران
- اختصاص وام ازدواج به 50 زوج معرفی شده از طریق دفتر نهاد مقام معظم رهبری

 

آدرس کوتاه :