بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری کارگاه های آموزشی شش ماهه دوم 1400 ویژه کارمندان دانشگاه

برگزاری کارگاه های آموزشی شش ماهه دوم 1400 ویژه کارمندان دانشگاه


برگزاری کارگاه های آموزشی شش ماهه دوم 1400 ویژه کارمندان دانشگاه

مرکز مشاوره دانشگاه با همکاری آموزش کارکنان جهت ارتقاء بهداشت روانی و جسمانی دانشگاهیان بویژه کارمندان محترم در شش ماهه دوم سال 1400، ماهیانه کارگاه هایی مطابق پوستر برگزار می نماید. از عموم همکاران محترم دعوت می شود در این وبینار حضور فعال داشته باشند.

لینک شرکت در کارگاه

آدرس کوتاه :