بستن
FA EN AR RU FR CHI

بر مبنای رتبه‌بندی یو اس نیوز؛ دانشگاه گیلان در میان موسسات علمی برتر دنیا قرار گرفت

بر مبنای رتبه‌بندی یو اس نیوز؛ دانشگاه گیلان در میان موسسات علمی برتر دنیا قرار گرفت


بر مبنای رتبه‌بندی یو اس نیوز؛ دانشگاه گیلان در میان موسسات علمی برتر دنیا قرار گرفت

طبق ویرایش ۲۰۲۱ رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های دنیا در نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز» که ۱۵۰۰ دانشگاه برتر از ۸۶ کشور جهان را مورد ارزیابی قرار داده است دانشگاه گیلان در جمع موسسات برتر جهان جای گرفت.
اعتبار جهانی پژوهش، اعتبار منطقه‌ای پژوهش، میزان همکاری‌های بین‌المللی، مقالات منتشر شده در نشریات معتبر، میزان استناد نرمال شده، کل استنادها، تعداد انتشارات در بین ۱۰ درصد انتشارات پراستناد، کل انتشاراتی که در بین ۱۰ درصد پراستنادها قرار دارند، کتاب و کنفرانس از جمله مهمترین شاخص‌های مطرح برای ارزیابی در نظام رتبه بندی یو.اس نیوز است.

آدرس کوتاه :