بستن
FA EN AR RU FR CHI

تاریخ انتخاب واحد و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

تاریخ انتخاب واحد و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400


تاریخ انتخاب واحد و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند برای انتخاب واحد و سایر امورات آموزشی می بایست از آدرس اینترنتی sada.guilan.ac.ir استفاده نمائید و دسترسی دانشجویان از مسیرهای دیگر غیرفعال شده است.همکاران و اساتید محترم نیز می توانند از آدرس اینترنتی    erp.guilan.ac.ir  برای ورود به سامانه جامع آموزش استفاده نمایند.

دانشجویان شهریه پرداز برای انتخاب واحد لازم است علاوه بر پرداخت بدهی های معوقه ی نیمسالهای قبل، مبلغ پیش پرداخت نیمسال اول  سال تحصیلی 1401-1400 خود را نیز پرداخت نمایند.

مشاهده متن کامل اطلاعیه

آدرس کوتاه :