بستن
FA EN AR RU FR CHI

تاریخ حذف و اضافه و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

تاریخ حذف و اضافه و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400


تاریخ حذف و اضافه و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

کلیه دانشجویان برای انجام کلیه امورات آموزشی باید از آدرس اینترنتی  sada.guilan.ac.ir استفاده نمایند. لازم به ذکر است دسترسی دانشجویان از مسیرهای دیگر غیرفعال شده است. همکاران و اساتید محترم نیز می توانند از آدرس اینترنتی    erp.guilan.ac.ir برای ورود به سامانه جامع آموزش استفاده نمایند.

مشاهده متن کامل اطلاعیه (کلیک کنید)

آدرس کوتاه :