بستن
FA EN

تألیف کتاب "اندازه گیری بهره وری واحدهای مدیریتی منابع طبیعی" توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

تألیف کتاب "اندازه گیری بهره وری واحدهای مدیریتی منابع طبیعی" توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

کتاب "اندازه گیری بهره وری واحدهای مدیریتی منابع طبیعی" تألیف دکتر سلیمان محمدی لیمایی عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، دکتر مجید زادمیرزایی و دکتر علیرضا تیموری، به همت انتشارات اتکا منتشر شد.

 

پایش وضعیت بهره ­وری یا عملکرد واحدهای مدیریتی مختلف به ­منظور ارتقای بهره ­وری با کمک چرخه بهبود عملکرد، ازجمله اولین اقداماتی هستند که برای بقاء، رقابت­‌پذیری و سودآوری این واحدها ضرورت دارند. از طرفی در چند دهه اخیر، مدیریت منابع طبیعی روی استفاده‌­های چند­منظوره و منافع عمومی متمرکز شده است. به‌­دلیل منافع چندگانه و مزایای عرضه شده به ­وسیله منابع طبیعی و جنگل­ها، همچون ماهیت غیرقابل فروش بعضی از کارکردهای جنگل­ها و مراتع (تولید اکسیژن، حفظ تنوع زیستی، جلوگیری از فرسایش آبی و خاکی و ...)، اندازه­‌گیری عملکرد این واحدهای مدیریتی به امری بسیار پیچیده بدل شده است.

کتاب حاضر پژوهشی جامع در خصوص اندازه­‌گیری بهره‌­وری واحدهای مدیریتی منابع طبیعی با استفاده از روش­‌های غیرپارامتری ریاضی (تحلیل پوششی داده­‌ها) می­باشد و نیت اصلی آن آشنایی بیشتر خوانندگان با این روش­‌های ریاضی به منظور ارزیابی عملکرد و بهبود وضعیت کارایی واحدهای مدیریتی مختلف است. در فصول ابتدایی کتاب مفاهیم و اصطلاحات مربوط به مسائل الگویابی و اندازه‌­گیری عملکرد مورد بررسی قرار گرفته‌­اند و در ادامه پس از بررسی مدل­‌های مختلف در فصول مختلف به بررسی مطالعات انجام شده توسط نویسندگان و سایر محققین درحوزه‌­های مختلف منابع طبیعی و جنگلداری پرداخته شده است.

آدرس کوتاه :