بستن
FA EN

تألیف کتاب خوانش اندیشه سیاسی امام خمینی توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

 

تألیف کتاب خوانش اندیشه سیاسی امام خمینی توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

کتاب‌خوانش اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)  در چهلمین سالگرد جشن انقلاب اسلامی ایران در انتشارات تدوین رشت توسط دکتر محمد حسین اسماعیلی سنگری عضو هیئت‌علمی گروه علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان تألیف و منتشر شد.

این کتاب با روش تحلیل گفتمان انتقادی نگارش و مشتمل بر مقدمه، پنج فصل، نتیجه‌گیری، ذکر نمایه و منابع است. کتاب‌خوانش اندیشه سیاسی امام خمینی پس از پرداختن به چیستی اندیشه سیاسی در حوزه اندیشه سیاسی به سؤال‌های پایدار سیاست می‌پردازد و فرضیه و جایگاه آن‌ها را در اندیشه سیاسی امام خمینی مورد واکاوی و بحث قرار می‌دهد.

ازجمله اینکه آیا وجود دولت و حاکم لازم است؟ آیا جوامع انسانی نمی‌توانستند و نمی‌توانند و یا نخواهند توانست بدون دولت و حاکم، زیست سعادتمند داشته باشند؟ و همچنین اینکه اگر وجود دولت و حاکم ضروری و لازم است، حال چه کسی باید حکومت کند؟ چرا؟ و همچنین اینکه مسئله رافع حکومت را چگونه می‌توان حل کرد؟

کتاب حاضر همچنین اندیشه سیاسی امام خمینی را در حوزه‌های: قانون و مجلس، نقش مردم در حکومت، انتخابات و اراده عمومی، احزاب و گروه‌های سیاسی و ارتش، مبانی سیاست خارجی، مستضعفان و مستکبران، انسان و ولایت‌فقیه؛ موردبحث و بررسی قرار داده است.