بستن
FA EN AR RU FR CHI

تالیف کتاب راهنمای صفحه آرایی و ویراستاری پایان نامه ها، رساله ها و گزارش های علمی توسط عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

تالیف کتاب راهنمای صفحه آرایی و ویراستاری پایان نامه ها، رساله ها و گزارش های علمی توسط عضو هیات علمی دانشگاه گیلان


تالیف کتاب راهنمای صفحه آرایی و ویراستاری پایان نامه ها، رساله ها و گزارش های علمی توسط عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

کتاب « راهنمای صفحه آرایی و ویراستاری پایان نامه ها، رساله ها و گزارش های علمی » تالیف دکتر مهرعلی همتی نژاد  عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان و همکاران در 204 صفحه از سوی انتشارات نوروزی منتشر شد.

تهیه ی گزارش علمی، آخرین گام از یک پژوهش علمی خواه یک پایان نامه یا رساله و خواه یک مقاله ی علمی است. صفحه آرایی و ویراستاری خوب و متناسب با موضوع گزارش می تواند رغبت خواننده و مطالب را جهت مطالعه تمام و کمال مطالب فراهم آورد. مشاهده می شود که بسیاری از مراکز مبادرت به کار صفحه آرایی و ویراستاری پایان نامه ها و رساله ها می کنند هزینه های بسیاری را بر دانشجویان و دانش پژوهان وارد می کند. با جست و جویی که مولفین دراین زمینه داشتند، هیچ منبع و ماخذی را دراین زمینه در قالب کتاب، یافت نکردند و این خود یکی از دلایلی بود که نگارندگان را به نگارش این مجموعه ترغیب کرد.

همه مواردی که دراین مجموعه ارائه شده است در نسخه های نرم افزار وُرد که بالاتر از 2007 می باشند، قابل انجام است. ا

این کتاب در قالب دو بخش و هفت فصل در سال 1399 تدوین شده است.

آدرس کوتاه :