بستن
FA EN AR RU FR CHI

تألیف کتاب "شناسایی، بوم شناسی و آبزی پروری صدف های دوکفه ای غول پیکر"توسط عضو هیأت علمی دانشگاه

تألیف کتاب "شناسایی، بوم شناسی و آبزی پروری صدف های دوکفه ای غول پیکر"توسط عضو هیأت علمی دانشگاه


تألیف کتاب "شناسایی، بوم شناسی و آبزی پروری صدف های دوکفه ای غول پیکر"توسط عضو هیأت علمی دانشگاه

کتاب "شناسایی، بوم شناسی و آبزی پروری صدف های دوکفه ای غول پیکر" توسط دکتر حمید علاف نویریان عضو هیات علمی گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی و دکتر احسان اسدی شریف دانش آموخته دکتری شیلات این دانشکده تألیف شد. با توجه به اهمیت صدف های دوکفه ای غول پیکر، این کتاب به مباحثی چون زیست شناسی، توصیف، پرورش، تکثیر و بیماری ها پرداخته است. این کتاب در 203 صفحه توسط انتشارات حق شناس منتشر شده است. 

آدرس کوتاه :