بستن
FA EN AR RU FR CHI

تألیف کتاب "فرهنگ تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی" توسط عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع

تألیف کتاب "فرهنگ تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی" توسط عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع


تألیف کتاب "فرهنگ تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی" توسط عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع

کتاب "فرهنگ تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی" تألیف دکتر حمزه امین طهماسبی، عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان و حسین نصیرزاده دانش‌آموخته رشته مدیریت صنعتی، توسط انتشارات دانشگاه گیلان به چاپ رسید.

با توجه به توسعه مجموعه گرایش‌های مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی در زمین‌ها تولید، برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها، تکنولوژی صنعتی، کیفیت، اتوماسیون و سایر گرایش‌ها، واژه‌ها و اصطلاحات جدیدی در این حوزه‌ها وارد شده است که صرفاٌ در مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی معنی ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است.

این کتاب نه‌ تنها معانی لغات و اصطلاحات تخصصی را به‌صورت تفکیک‌شده و مجزا در برگرفته است، بلکه توصیفی هرچند کوتاه اما مفهومی را در برابر هر لغت و اصطلاح ارائه داده است. حوزه‌های کاربردی مدنظر در این کتاب به ترتیب فصول عبارت‌اند از:

  1. برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی،
  2. مدیریت تولید و عملیات،
  3. مدیریت کیفیت و بهره‌وری،
  4. طرح‌ریزی واحدهای صنعتی،
  5. مدیریت و کنترل پروژه،
  6. تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات،
  7. اقتصاد مهندسی،
  8. مدیریت استراتژیک

این کتاب برای استفاده اساتید، دانشجویان مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، شاغلین و متقاضیان آزمون‌های استخدامی، جهت مرور سریع مفاهیم و اصطلاحات مفید و پرکاربرد در رشته‌های مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی توصیه می‌شود.

آدرس کوتاه :