بستن
FA EN

تالیف کتاب فن بازار: تجاری سازی صنعت پیشرفته توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

تالیف کتاب فن بازار: تجاری سازی صنعت پیشرفته توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

کتاب فن بازار: تجاری سازی صنعت پیشرفته توسط دکتر مجید متقی طلب عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی تألیف شد.

"فن بازار" شبکه ای مجازی برای هدایت و حمایت از داد و ستد فناوری_ ترجیحا پیشرفته_ است. در واقع، فن بازار، شبکه ی شبکه ها است؛ زیرا شبکه های عرضه کنند گان، متقاضیان و پشتیبانان را در یک شبک ی فراگیر سطح مند فراهم می آورد و تبادلات و انتقال فناوری را آسان می کند.  این کناب به تلاش های درون ملی برای حمایت و ایجاد فن بازارها پرداخته و همچنین چهار نمونه فن بازار ملی در هلند، چین، آسیا و امریکا را بررسی و نظریه پردازی های بر گزیده در این باره آورده شد. سپس با امکان تعمیم به فن بازار های منطقه ای و بخشی ، تحلیل و طراحی شد. سر انجام سازمان و پروژه های لازم و پایگاه داده ها برای استقرار "فن بازار های درون ملی پیشنهاد شد.

آدرس کوتاه :