بستن
FA EN AR RU FR CHI

تخصیص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان

تخصیص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان


تخصیص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان

با توجه به بازدید میدانی دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور از دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان در سال گذشته، رئیس سازمان برنامه بودجه کشور طی ابلاغی ۳۰ میلیارد تومان برای خرید زمین جهت احداث دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان اختصاص داد.
این دانشکده قرار است در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار در واجارگاه رودسر ساخته شود.
آدرس کوتاه :