بستن
FA EN AR RU FR CHI

ترجمه کتاب «مبانی شتابدهی ذرات باردار» توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

ترجمه کتاب «مبانی شتابدهی ذرات باردار» توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان


ترجمه کتاب «مبانی شتابدهی ذرات باردار» توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

کتاب «مبانی شتابدهی ذرات باردار» برگــردانِ فارسی کتاب ارزشــمند «Principles of Charged Particle Acceleration» نوشته­ Stanley Humphries است که توسط دکتر پیوند طاهرپرور عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه گیلان و سجاد منیری دانشجوی مقطع دکتری فیزیک دانشگاه گیلان ترجمه شده و به همت انتشارات دانشگاه گیلان انتشار یافته است.

در این کتاب، طرح‌ریزی مباحث به منظور ارائه یکپارچه مبانی شتاب‌دهنده ذرات به صورت متبحرانه‌ای توسط نویسنده صورت پذیرفته است، به‌گونه‌ای که با ارائه مفاهیم به نسبت ساده‌ (که قابل درک برای دانشجویان کارشناسی رشته فیزیک و مهندسی است)، نویسنده به بیان مباحث پیچیده مربوط به اصول اساسی شتاب­دهنده­‌های ذرات باردار، در فصول بالاتر کتاب پرداخته است. علاوه براین، این کتاب به عنوان مجموعه‌­ای مرجع برای معادلات و شاخصه‌های ضروری برای اپتیک یونی، توصیف باریکه‌های یونی و شتاب­دهنده‌های ذرات، قابل استناد است. یکپارچگیِ مباحث موجود در کتاب به‌گونه‌ای است که به عنوان مرجعِ اصلی در دروس فیزیک شتاب‌دهنده1 و فیزیک شتاب‌دهنده2 (درمقاطع تحصیلات تکمیلی رشته فیزیک) توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شده است.

آدرس کوتاه :