بستن
FA EN AR RU FR CHI

ترجمه کتاب آشنایی با بیوانفورماتیک کاربردی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان

ترجمه کتاب آشنایی با بیوانفورماتیک کاربردی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان


ترجمه کتاب آشنایی با بیوانفورماتیک کاربردی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان

کتاب آشنایی با بیوانفورماتیک کاربردی تألیف پُل ام. سِلزِر، ریچارد جی. مارهوفر، اُلیور کُخ توسط دکتر فرجاد رفیعی عضو هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی دانشکده علوم کشاورزی  و دکتر حمیدرضا وزیری عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان به همت انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در قطع وزیری به چاپ رسید. شایان ذکر است این کتاب توسط مترجمان وقف عام گردید. علاقمندان جهت دریافت فایل الکترونیک کتاب با شماره 33912711- 031
تماس حاصل کنند.

آدرس کوتاه :