بستن
FA EN AR RU FR CHI

ترجمه کتاب اکولوژی میکروبی توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

ترجمه کتاب اکولوژی میکروبی توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان


ترجمه کتاب اکولوژی میکروبی توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

کتاب "اکولوژی میکروبی" ترجمه دکتر محمدجواد مهدی پور مقدم، عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه گیلان، توسط انتشارات پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی منتشر شد.

در این کتاب علاوه بر معرفی کلیات زیست شناسی در زمینه پیدایش حیات و تشکیل سلول، پیدایش حیات میکروبی، تنوع میکروارگانیسم ها، سیستماتیک و فیزیولوژی باکتری ها، تنوع زیستگاه های میکروبی و نقش میکروارگانیسم ها در زیستگاه های مختلف، روش های مطالعه اکولوژی میکروبی و همچنین انواع برهمکنش هایی که خود میکروب ها با هم و با موجوداتی نظیر گیاهان و جانوران دارند نیز تقریباً به تفصیل بحث شده است. در نهایت این کتاب بطور جامع به نقش بی بدیل میکروارگانیسم ها در فرآیندهای مهمی نظیر چرخه های زیست ژئوشیمایی عناصر، معنی شدن زیستی، تجزیه ترکیبات طبیعی و زیست پالایی اشاره می نماید که امروزه از مورد اخیر بطور عملی در محیط های مختلف آلوده به آلاینده ها استفاده می شود. در حال حاضر، این کتاب به لحاظ تنوع محتوا، به عنوان جامعترین کتاب اکولوژی میکروبی فارسی یا ترجمه شده در کشور است. امید است تا این کتاب بتواند به بسیاری از سوالات در زمینه وجود و نقش میکروارگانیسم ها در اکوسیستم های مختلف پاسخ دهد و نیاز محققان و دانشجویان گرایش های مختلف رشته زیست شناسی از آنجمله میکروب شناسی، گیاه شناسی، علوم جانوری، ژنتیک، بیوشیمی، زیست شناسی دریا و همچنین رشته های مختلف کشاورزی نظیر علوم خاک، زراعت، گیاهپزشکی، علوم دامی، باغبانی و محیط زیست را مرتفع سازد. کتاب حاضر در 582 صفحه و در قطع وزیری به چاپ رسیده است.  

آدرس کوتاه :