بستن
FA EN AR RU FR

ترجمه کتاب تشریح رفتار سیاست خارجی روسیه توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

ترجمه کتاب تشریح رفتار سیاست خارجی روسیه توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان


ترجمه کتاب تشریح رفتار سیاست خارجی روسیه توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

کتاب تشریح رفتار سیاست خارجی روسیه؛ (نظریه و عمل) اثر الکساندر سرگونین توسط دکتر مهدی هدایتی شهیدانی (عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان) و سعید خاوری‌نژاد ترجمه شد.

در بخش معرفی این کتاب آمده است که مطالعه سیاست خارجی روسیه در مقایسه با پیشینه پرداخت علمی به سیاست خارجی قدرتهای بزرگی از قبیل ایالات متحده و یا اتحادیه اروپایی به ویژه در مجامع آکادمیک ایران، از حیث ادبیات موضوعی از فروغ چندانی برخوردار نبوده و بخشِ به‌نسبت اندکی از متون موجود در کشور، این حوزه مطالعاتی را به‌عنوان موضوع خود برگزیدهاند. از این‌رو پرداختی جامع به سیاست خارجی فدراسیون روسیه و سیر در جوانب گوناگون نظری و عملی آن، به‌جهت نیاز شدید حوزه دانشگاهی به شناخت عمیق آن احساس ‌می‌شود. اثر پیش‌رو پاسخ شایسته‌ای به این نیاز مبرم و کاوشی قابل اتکاء در منابع فکری و ساختار عملکرد رفتار خارجی این کشور است. کتاب حاضر از ویژگی‌هایی برخوردار است که هر یک از آنان ‌می‌تواند مطالعه آن را به اقدام سودمندی جهت آشنایی هرچه بیشتر با چارچوب نظری، تاریخچه، مؤلفه‌ها و همچنین سازوکار عملی سیاست خارجی فدراسیون روسیه در ربع قرن گذشته تبدیل کند. از یک سو توجه به ابعاد نظری سیاست خارجی روسیه و اشاره به مهمترین مفاهیم موجود در آن و رویکردهای تحلیلی مختلف نظری کننده آن تاکنون، از نکات برجسته موجود در کتاب است.

مترجمان این اثر امیدوارند که حاصل تلاش ایشان اقدام هرچند کوچکی در راستای جبران کمبود منابع و همچنین زمینه‌ساز توسعه مطالعات تخصصی در حوزه سیاست خارجی روسیه و سایر همسایگان به‌ویژه در منطقه اوراسیا باشد.

آدرس کوتاه :