بستن
FA EN

ترجمه کتاب "مشاوره مبتنی بر معنویت و مذهب " توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

ترجمه کتاب "مشاوره مبتنی بر معنویت و مذهب " توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

ترجمه کتاب "مشاوره مبتنی بر معنویت و مذهب " توسط دکتر فاطمه کریمی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی و خانم جهان سادات اسدی به همت انتشارات دانشگاه گیلان به چاپ رسید.

امروزه متخصصان حوزه بهداشت روانی، نیاز به شناسایی و آموزش مسائل معنوی را مورد تأکید قرار داده و اذعان کرده‌اند که روح  و معنویت، بعد کلی هر فردی است و به زندگی وحدت  می­ بخشد. تعدادی از پژوهشگران حوزه مشاوره، موفقیت‌های خود را در رابطه با این مسائل مستندسازی کرده‌اند و شیوه‌ها، راهکارها، مثال‌ها و مطالعات بالینی را برای مشارکت فعال معنویت در فرایند درمان ارائه نموده‌اند.

موضوع معنویت ازنقطه‌نظر ادبیات این حوزه، به مدت طولانی مورد غفلت بوده است. تألیف این کتاب و ضرورت ترجمه آن اقدامی به‌موقع و مناسب است. زیرا امروزه در بهداشت روانی، به معنویت توجه می‌شود و بعد معنوی به‌عنوان یکی از ابعاد وجود آدمی مورد قبول قرارگرفته است. این‌گونه فعالیت‌ها انگیزه‌ای برای رشد و توسعه استانداردها و صلاحیت‌های آموزشی برای کمک به کارورزان متخصصی است که اقدام به شناسایی نیازهای معنوی و یا مذهبی مراجعان می‌کنند. همچنین قواعد اخلاقی سازمان‌های حرفه‌ای مختلف، دستورالعملی را برای پی بردن به دیدگاه‌های گوناگون مراجعان که دربردارنده باورها و ارزش‌های مذهبی است، فراهم نموده است.

هدف اصلی کتاب، ارائه راهنمای عملی برای متخصصان حوزه بهداشت روانی و پر کردن خلایی است که در منابع قابل‌دسترس برای شناسایی نیازهای معنوی مراجعان وجود دارد. کتاب حاضر به دو بخش تقسیم شده است: بخش اول بر کارکرد مشاور و یا متخصص مراقبت بهداشتی و درمانی تمرکز می‌کند و دستورالعمل‌هایی را برای بررسی باورهای مذهبی و یا معنوی فلسفی اساسی و ارزش‌های رایج در جامعه امروز ارائه می‌نماید. بخش دوم، اهداف هر جمعیت خاص دینی را مشخص می‌کند. در این بخش همچنین معنویت و مذهب از طریق دیدگاه چند فرهنگی مورد شناسایی قرارمی گیرد و مروری کلی بر سنت‌های ایمانی عمده مذهبی ارائه می‌کند. مسائل گذرا ازجمله غم، اندوه، سوگ و مرگ نیز ازنقطه‌نظر معنوی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آدرس کوتاه :