بستن

تفاهم نامه ساخت و تجهیز دهکده ورزشی شمال کشور به امضای وزیر علوم و استاندار گیلان رسید

تفاهم نامه ساخت و تجهیز دهکده ورزشی شمال کشور به امضای وزیر علوم و استاندار گیلان رسید

وزیر علوم،تحقیقات و فناوری که با هدف افتتاح چندین طرح تحقیقاتی و عمرانی به دانشگاه گیلان سفر کرده بود، تفاهم نامه ساخت و تجهیز دهکده ورزشی شمال کشو نیز از سوی وزیر علوم،تحقیقات و فناوری و استاندار گیلان به امضا رسید.

به منظور ارتقا امکانات و تاسیسات ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان به دهکده ورزشی شمال تفاهم نامه همکاری بین وزارت علوم،تحقیقات و فناوری  و استانداری گیلان به امضا رسید.

در این تفاهم نامه تهیه طرح توسعه و ارتقاء امکانات و زیرساخت های موجود به دهکده ورزشی شمال کشور برای ورزش های مختلف و امکان ارائه خدمات به تیم های ملی و باشگاهی، بر عهده دانشگاه گیلان گذاشته شد.

استانداری گیلان نیز موظف شد تا در خصوص تخصیص اراضی ملی و دولتی به طرح توسعه و احداث دهکده ورزشی(درصورت وجود) اقدام نماید.