بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه تقدیر از فعالان حوزه مبارزه با کرونا ویروس در دانشگاه گیلان

جلسه تقدیر از فعالان حوزه مبارزه با کرونا ویروس در دانشگاه گیلان


جلسه تقدیر از فعالان حوزه مبارزه با کرونا ویروس در دانشگاه گیلان

آدرس کوتاه :