بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه توسعه هوش مصنوعی و یادگیری عمیق در حوزه فرهنگ و رسانه

جلسه توسعه هوش مصنوعی و یادگیری عمیق در حوزه فرهنگ و رسانه


جلسه توسعه هوش مصنوعی و یادگیری عمیق در حوزه فرهنگ و رسانه

آدرس کوتاه :