بستن
FA EN

جلسه توسعه هوش مصنوعی و یادگیری عمیق در حوزه فرهنگ و رسانه

جلسه توسعه هوش مصنوعی و یادگیری عمیق در حوزه فرهنگ و رسانه

آدرس کوتاه :