بستن
FA EN AR RU FR

دانشکده منابع طبیعی توسط فیبر نوری به دیتاسنتر مرکز فاوا دانشگاه متصل شد

دانشکده منابع طبیعی توسط فیبر نوری به دیتاسنتر مرکز فاوا دانشگاه متصل شد


 

دانشکده منابع طبیعی توسط فیبر نوری به دیتاسنتر مرکز فاوا دانشگاه متصل شد

پیرو هماهنگی های انجام شده با  شرکت  مخابرات استان و شهرستان صومعه سرا،‌  دانشکده منابع طبیعی توسط فیبر نوری به دیتاسنتر مرکز فاوا دانشگاه متصل شد.

فیبر‌ نوری، از نور به جای جریان الکتریسیته برای انتقال داده‌ها استفاده می‌کند. استفاده از نور به عنوان نمایش دهنده داده‌ها سبب می‌شود تا بتوان از سرعت بسیار بالای آن برای ارسال داده‌ها با سرعت هایی در نرخ گیگابیت استفاده کرد.

آدرس کوتاه :