بستن
FA EN AR RU FR CHI

دانشگاه گیلان میزبان معاونین و مدیران دانشجویی منطقه دو کشور

دانشگاه گیلان میزبان معاونین و مدیران دانشجویی منطقه دو کشور


دانشگاه گیلان میزبان معاونین و مدیران دانشجویی منطقه دو کشور

دوازدهمین نشست معاونین و مدیران دانشجویی دانشگاه های منطقه دو کشور در دانشگاه گیلان در حال برگزاری است.

تبادل تجارب میان حوزه های مختلف دانشجویی دانشگاه‌های منطقه، تعامل و ایجاد هماهنگی و همفکری در اجرای برنامه‌های آموزشی، کارگاه‌ها، سمینارها و دوره‌های مختلف، هماهنگی در اجرای اقدامات ارتقایی، پیشگیرانه، مداخله‌ای میان مراکز مشاوره، مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های منطقه، ایجاد آمادگی نظام‌مند برای مشارکت در طرح‌های کشوری تدوین شده از طرف سازمان امور دانشجویان، صندوق رفاه دانشجویان، دفتر مرکزی مشاوره و سلامت وزارت عتف و ... از جمله اهداف برگزاری اسن نشست است.

مساعدت و همکاری عملیاتی متقابل در استفاده از پتانسیل و توانمندی های، نیروهای حوزه های دانشجویی دانشگاه های منطقه در شرایط حساس، مداخله در بحران ها و اجرای کارگاه‌های آموزشی، جمع‌بندی مسایل، نیازها و نقطه نظرات حوزه های مختلف مربوطه در دانشگاه های منطقه برای انعکاس به سازمان امور  دانشجویان، صندوق رفاه، دفتر مشاوره سلامت، ارتقاء سطح علمی و دانش حرفه‌ای همکاران مراکز دانشگاه های منطقه (شامل مراکز مشاوره، بهداشت، تغذیه، سراهای دانشجویی و ...) از طریق برگزاری سمینارها، کارگاه‌ها و سایر فعالیت‌های آموزشی منطقه‌ای، استفاده بهینه از امکانات و پتانسیل موجود در دانشگاه‌های منطقه و صرفه‌جویی در وقت و هزینه اجرایی برنامه‌ها، ایجاد وحدت رویه در اتخاذ تصمیم گیری های لازم مبتنی بر شرایط حاکم بر دانشگاهها و شرایط خاص احتمالی از دیگر اهداف برگزاری این نشست یک روزه است.

 

آدرس کوتاه :