بستن
FA EN AR RU FR CHI

درباره شورای دانشگاه

درباره شورای دانشگاه


درباره شورای دانشگاه

بر اساس آیین نامه مدیریت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، شورای دانشگاه از اعضاء ذیل تشکیل می شود :

الف)اعضای هیات رئیسه دانشگاه

ب) روسای دانشکده ها

ج) 2 نفر از اعضای هیات علمی هر شورا (شوراهای آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی) به انتخاب شورای مربوط

تبصره- رئیس دانشگاه می تواند در مورد مسائلی که مربوط به دروس معارف است از رئیس گروه معارف دعوت کند تا با حق رای در شورای دانشگاه شرکت کند.

دوره شورای دانشگاه 2 سال است.

آدرس کوتاه :