بستن
FA EN AR RU FR CHI

دسترسی دوباره به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های گنج باز شد

دسترسی دوباره به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های گنج باز شد


دسترسی دوباره به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های گنج باز شد

به گزارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، در پاسخ به نیاز جامعه علمی کشور، با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، دسترسی دوباره به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) فراهم شد.

آدرس کوتاه :