بستن
FA EN AR RU FR CHI

دوره آموزشی «آشنایی با خدمات بیمه تجارت نو» (ویژه کارمندان)

دوره آموزشی «آشنایی با خدمات بیمه تجارت نو» (ویژه کارمندان)


دوره آموزشی «آشنایی با خدمات بیمه تجارت نو» (ویژه کارمندان)

دوره آموزشی "آشنایی با خدمات بیمه تجارت نو" در تاریخ 1400/2/28 از ساعت 8/30 الی 9/30 به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

دریافت فایل دوره

همکاران محترم ضمن مطالعه دقیق این جزوه ، در آزمون شرکت نمایند.

ضمنا این دوره آموزشی به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی ( تا قبل از آزمون) در دانشکده های مختلف برگزار می شود.

تاریخ برگزاری ، جهت شرکت همکاران به صورت حضوری متعاقبا اعلام می شود.

آموزش کارکنان

آدرس کوتاه :